Lena Almqvist, Mälardalens Högskola, Västerås

”Upplevelser av förutsättningar för delaktighet i förskolemiljön hos barn med och utan utvecklingsförsening”


Ann-Christin Cederborg, Linköpings universitet

”Hur kan minnesforskning bidra till en utvecklad bedömning av funktionshindrade barns trovärdighet inom rättsväsendet?”


Henrik Danielsson, Linköpings universitet

”Vad var det som hände? En studie om effekter av samarbete mellan barn med utvecklingsstörning och deras assistenter.”


Nina Ibragimova, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Västerås

”Att formulera och hantera barns problem i skolans värld – ICF-CY och biopsykosocial modell som ram”


Lena Krumlinde Sundholm, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Vidare utveckling av Assisting Hand Asssessment (AHA) för nya diagnosgrupper och åldrar.”


Anne Lillvist, Mälardalens högskola, Västerås

”Social kompetens och samverkan kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan: Fokus på barn i gråzonen”


Ulrika Nettelbladt, Universitetssjukhuset i Lund

”Att förstå och använda ord. Lexikal utveckling hos en- och flerspråkiga elever med grav språkstörning”


Birgitta Nätterlund Sjöqvist, Habiliteringens forskningscentrum, Universitetssjukhuset, Örebro

”Fysisk Aktivitet och Hälsa hos barn och ungdomar med funktionshinder”


Roger Olsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala

”Energibalans, kroppssammansättning och metabolisk status hos barn med neurologiska funktionshider”