Marie Eriksson, Olmed ortopediska AB, Solna

”Energy expenditure in children and adolescents with Arthrogryposis Multiplex Congenita”


Kirsten Holmberg, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Psykisk hälsa, relationer och skolprestationer i årskurs 9 –del 2 i en longitudinell kohortsstudie av ADHD och mobbing i Sigtuna kommun”


Linda Holmström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Påverkas vardagsförmågan av specifik träning –en studie om motorisk inlärning och hjärnans plasticitet hos barn med Cerebral Pares!”


Mominul Islam, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

“Grip force coordination in a bimanual task in children with hemiplegic Cerebral Palsy”


Anette Kjellberg, Linköpings Universitet

”Stöd i skola och övergång till högre studier och arbete – personer med neuropsykiatriska diagnoser – delaktighet och lärande”


Lena Krumlinde Sundholm, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Konsekvenser av förlossningsrelaterad brachial plexusskada hos vuxna”


Eva Nordmark, Lunds Universitet

”Registerdataforskning – nationella kvalitetsregistret för Barn och ungdomar med Cerebral Pares”