Johan Jarl, Lunds universitet

”Att leva med cerebral pares och ryggmärgsbråck – konsekvenser för utbildning och arbetsmarknadsutfall”
150 000 kr


Linda Holmström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Interaktiv internetbehandling av handfunktion för barn under ett år som riskerar att utveckla unilateral cerebral pares”
150 000 kr


Tatja Hirvikoski, Karolinska Institutet, Stockholm

”Internet förmedlad psykoedukation för ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd: Koll på Asperger”
200 000 kr


Traci Flynn, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

”Impact of early amplification on the speech/language development in children with conductive hearing loss”
60 000 kr


Patrik Arvidsson, Habiliteringen, Region Gävleborg

”Främjande av social problemlösningsförmåga hos unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning”
150 000 kr


Ann Alriksson-Schmidt, Skånes Universitetssjukhus, Lund

”The Relationship among Factors Associated with Musculoskeletal Pain in the Lower Extremities in Children and Adolescents with Cerebral Pares”
200 000 kr