Maria Prellwitz, Luleå tekniska universitet

”Tränar barn på att leka eller leker barn för att träna? Lekens betydelse för barn med funktionsnedsättning”
100 000 kr


Stefanie Prast-Nielsen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

”Mapping the role of the gut microbione to the positive effects on the ketogenic diet in children with severe, therapy-resistant epilepsy”
100 000 kr


Kristina Löwing, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Små-steg, ett program för att utveckla nya behandlingsprinciper för barn med risk att utveckla cerebral pares”
200 000 kr


Lena Krumlinde Sundholm, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

“Assisting Hand Assessment (AHA) från 8 mån till 100 år; länkning för att skapa en gemensam mätskala”
200 000 kr


Johan Jarl, Lunds universitet

”Att leva med cerebral pares och ryggmärgsbråck – konsekvenser för utbildning och arbetsmarknadsutfall”
150 000 kr


Linda Holmström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Interaktiv internetbehandling av handfunktion för barn under ett år som riskerar att utveckla unilateral cerebral pares”
150 000 kr


Tatja Hirvikoski, Karolinska Institutet, Stockholm

”Internet förmedlad psykoedukation för ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd: Koll på Asperger”
200 000 kr


Traci Flynn, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

”Impact of early amplification on the speech/language development in children with conductive hearing loss”
60 000 kr


Anncristine Fjellman-Wiklund, Umeå universitet

“Utveckling av webbaserade patientrapporter hos barn och unga med Juvenil Idiopatisk Artrit, JIA”
100 000 kr