Forskningsredovisningar

Forskningsredovisningar i populärvetenskaplig form

Ann Alriksson-Schmidt och Gunnar Hägglund
Smärta hos barn och ungdomar med cerebral pares – en populationsbaserad studie

Anna Persson
Hörsel-, tal-, och språkutveckling hos småbarn som föds med hörselnedsättning

Frida Lygnegård
Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättningar” nr 40/14

Johan Jarl, Ann Alriksson-Schmidt, Gunnar Hägglund och Lena Westbom
Att leva med cerebral pares och ryggmärgsbråck

Jonas Gillenstrand
Duchennes Muskeldystrofi – en studie om kognitiva och beteenderelaterade funktioner

Maria Prellwitz
Lekens betydelse för barn med funktionsnedsättning

Martina Hedenius
Minnesfunktioner hos barn med dyslexi

Nelli Kalnak
Internetbaserad lästräning för barn med Downs Syndrom

Ronny Wickström
Optikusnervshypoplasi hos barn – en populationsbaserad studie med målet att utveckla ett nationellt vårdprogram

Steven Lucas
Kommunikationssvårigheter: Upptäckt och insatser då barnet är under 2,5 år

Susanne Rex
Typisk utveckling av talets motorik och bedömning vid misstänkt motorisk talstörning (taldyspraxi)

Traci Flynn
Effekt av tidig förstärkning av tal-/språklig utveckling för barn med ensidig benledning hörselnedsättning