Forskningsredovisningar

Forskningsredovisningar i populärvetenskaplig form

Publicerade 2017

Ann Alriksson-Schmidt och Gunnar Hägglund
Smärta hos barn och ungdomar med cerebral pares – en populationsbaserad studie

Anna Persson
Hörsel-, tal-, och språkutveckling hos småbarn som föds med hörselnedsättning

Jonas Gillenstrand
Duchennes Muskeldystrofi – en studie om kognitiva och beteenderelaterade funktioner

Martina Hedenius
Minnesfunktioner hos barn med dyslexi

Steven Lucas
Kommunikationssvårigheter: Upptäckt och insatser då barnet är under 2,5 år

Susanne Rex
Typisk utveckling av talets motorik och bedömning vid misstänkt motorisk talstörning (taldyspraxi)