Eva Åström

”Långtidseffekter av bisfosfonatbehandling vid OI (Osteogenesis imperfecta) – tidig insatt behandling (infants)” 150 000 kr


Charlotte Willfors

”UNIKA – En studie av hjärna, funktion och beteende vid sällsynta genetiska syndrom med intellektuell påverkan” 200 000 kr


Ruoli Wang

“Muscle structure, strength and stiffness assessment after botulinium toxin injection in children with cerebral palsy” 150 000 kr


Ferdinand von Walden

”Korta, styva muskler och korta, sköra rörben hos barn med cerebral pares – underliggande inflammatorisk process” 200 000 kr


Stefanie Prast-Nielsen

“The role of the gut microbiome for the positive effect of the ketogenic diet in children with severe epilepsy” 200 000 kr


Eva Pontén

“The role of skeletal muscle progenitor cells in extracellular matrix regulation in children with cerebral palsy” 150 000 kr


Meta Nyström Eek

”Att kunna sitta, betydelse för kommunikation och daglig aktivitet hos personer med motorisk funktionsnedsättning” 150 000 kr


Kristina Löwing

”Små-Steg, ett program för att utveckla nya behandlingsprinciper för barn med risk att utveckla Cerebral Pares” 200 000 kr