Docent Tatja Hirvikoski för projektet Föräldraskap i familjer med funktionsnedsättning i två generationer

Tatja Hirvikoski är verksam som FoUU-chef för verksamhetsområde Habilitering & Hjälpmedel, SLL samt docent och affilierad forskningsgruppledare vid Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Ann-Marie Öhrvall

”Är Cognetive Orientation to daily Occupational Performance mer effektiv för att öka delaktighet i vardagens aktiviteter”
200 000 kr


Eva Åström

“Långtidseffekter av bisfosfonatbehandling vid Osteogenesis imperfecta (OI) – benhistomorfometrisk studie”
200 000 kr


Eva Weidenhielm Broström

“Fysisk aktivitet, livskvalitet och förekomst av neuropsykiatrisk problematik hos barn med idiopatisk klumpfot”
200 000 kr


Ferdinand von Walden

“Kontrakturutveckling hos barn med cerebral pares – en aktiv process driven av myofibroblaster?”
150 000 kr


Ulrike Claudia Ryll

“Prediction of unilateral cerebral palsy and evaluation of bimanual performance in children with brain injury”
150 000 kr