Stiftelsens verksamhet idag

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning. Stiftelsen arbetar med tre huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, organisationer samt forskning och utvecklingsarbete.  Inom ramen för forskning och utvecklingsarbete beviljas doktorandanslag vart fjärde år. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting eller kommun.

Bidragsgivningen till enskilda personer domineras av bidrag till rekreations- och rehabiliteringsresor samt av ekonomisk hjälp för anskaffning av utrustning och hjälpmedel.

Inom bidragsområdet organisationer ges stöd enbart till organisationer som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Merparten av de beviljade bidragen avser stöd till rekreations- och lägervistelser.

Stöd till forskning och utvecklingsarbete ges till projekt som ger ökade kunskaper inom områden som rör barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning. Projekt med tillämpad inriktning välkomnas.

Doktorandanslag för fyra år annonseras ut av direktionen i särskild ordning. Det senaste doktorandanslaget beviljades år 2019.

0

Om Magna Sunnerdahl

Läs om Magna Sunnerdahl, en gång Stockholms rikaste flicka, som i början av seklet gav den största donationen sedan Alfred Nobel.

Beviljade bidrag

Birgitta Wennberg