Forskningsrapporter på lätt svenska

Cerebral pares / Ryggmärgsbråck

Ann Alriksson Schmidt
CPCog – Systematisk uppföljning av kognition hos barn och ungdomar med cerebral pares

Annika Ericson
Synfunktionens påverkan på motoriken hos barn med cerebral pares

Cecilia Lidbeck
Motorik och percepfion – hur hänger det ihop vid cerebral pares?

Marie Peny Dahlstrand
Forskning om träningsmetoden CO-OP för barn och ungdomar som har diagnoserna cerebral pares eller ryggmärgsbråck

Neuropsykiatri

Birgitta Wennberg
Tidsuppfattning och tidshantering i vardagen hos barn med och utan autism  10 – 15 år

Tal och språk

Kristina Klintö
Tal och språk hos utlandsfödda och flerspråkiga barn med gomspalt

Lovisa Elm
Video som stöd för barn med språkstörning