Maria Borestig, Linköpings Universitet

“Användning av avancerade datorhjälpmedel för barn och ungdomar med omfattande rörelsehinder”


Sven Bölte, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Using discordant monozygotic twin-pairs to elucidate the roots of autism spectrum disorders: the neurocognitive level”


Marie Eriksson, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Ambulation and associated factors in children and adolescents with Arthrogryposis Multiplex Congenita”


Eli Gunnarson, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”ACQUIRED BRAIN INJURY IN CHILDREN: Exploring targets and timing for therapeutic interventions”


Kristina Hellberg, Linköpings Universitet

“Aspergers syndrom, ADHD och mobbning: Erfarna exkluderings- och mobbningsprocesser i skolan”


Mominul Islam, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

“Efficacy of Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) in relation brain lesion and sensorimotor reorganization”


Kristina Klintö, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

”Utveckling av expressivt språk och tal hos svenska barn med läpp-käk-gomspalt (LKG)”


Gregor Maxwell, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping

”The ICF-CY as a methodological research tool for education and inclusion”