Sven Bölte, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Är neurofeedback ett seriöst alternativ till läkemedelsbehandling för barn med ADHD?”


Nora Choque Olsson, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Genetiska och behaviorala effekter av social färdighetsträning hos barn och ungdomar med hög-fungerande autismspektrumtillstånd: en RCT multicenter studie”


Kirsten Holmberg, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

“Psykisk hälsa, relationer och skolprestationer i årskurs 9 – del 2 i en longitudinell kohortsstudie av ADHD och mobbing i Sigtuna kommun”


Lill Hultman, Karolinska Institutet, Solna

”Leva livet – barns faktiska och upplevda möjligheter att påverka sin personliga assistans”


Kristina Klintö, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

”Utveckling av expressivt språk och tal hos svenska barn med läpp-käk-gomspalt (LKG)”


Susanne Rex, Skånes Universitetssjukhus

”Tal och motorik: ett bedömningsprotokoll för differentialdiagnostik av verbal dyspraxi och språkstörning på svenska – utveckling och utprovning på typiskt utvecklade barn”


Ann Simmeborn Fleischer, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping

“Studenter med Aspergers Syndrom – möjligheter och begränsningar i högre utbildning”