Ann-Marie Öhrvall, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

Är metoden CO-OP användbar för ungdomar/unga vuxna med CP eller RMB i svensk kontext”


Anna Telléus, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Orthopeadic aspects of dyskinetic Cerebral Palsy, register studies from the national quality register, CPUP”


Lena Olsson, Forskarhögskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping

”Delaktighet i vardagen för skolbarn med lindrig utvecklingsstörning”


Frida Lygnegård, Forskarhögskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping

”Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättningar”


Lars-Olov Lundqvist, Habiliteringens Forskningscentrum, Örebro

”Upplevelser av delaktighet i fysisk aktivitet hos ungdomar med autismspektrumtillstånd”


Lena Krumlinde Sundholm, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

“Vad händer med händer hos barn och ungdomar med bilateral cerebral pares?”


Lars Kristén, Högskolan i Halmstad

”Uppfattningar från barn med funktionsnedsättning och deras lärare i idrott och hälsa om lärandet i en inkludering inom ämnet idrott och hälsa”


Kyriaki Kosidou, Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Stockholm

”Evaluating the excess fetal androgen hypothesis in autism – a combined register and bios ample approach”


Tina Ibertsson, Lunds Universitet

”Fröken – vad sa du? Skolprestation, välmående och egna erfarenheter hos tonåringar med ensidig respektive dubbelsidig mild hörselnedsättning”


Linda Holmström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Validering av självskattningsformuläret Tid-S för barn med funktionsnedsättningar”