Ann-Marie Öhrvall, FoU Nordost, Danderyd

”Är Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagens aktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn och ungdomar med diagnoserna cerebral pares eller ryggmärgsbråck”
150 000 kr


Ronny Wickström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Optic nerve hypoplasia in children – a population based project for developing a national health care program”
200 000 kr


Eva Weidenhielm Broström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Fysisk aktivitet, livskvalité och förekomst av neuropsykiatrisk problematik hos barn med idiopatisk klumpfot”
150 000 kr


Ferdinand von Walden, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

”Kontrakturutveckling hos barn med cerebral pares – en aktiv process driven av myofibroblaster?”
100 000 kr


Susanne Rex, Skånes Universitetssjukhus, Lund

”Talstörning hos barn: Differentialdiagnostik, komorbiditet och intervention”
100 000 kr


Maria Prellwitz, Luleå tekniska universitet

”Tränar barn på att leka eller leker barn för att träna? Lekens betydelse för barn med funktionsnedsättning”
100 000 kr


Stefanie Prast-Nielsen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

”Mapping the role of the gut microbione to the positive effects on the ketogenic diet in children with severe, therapy-resistant epilepsy”
100 000 kr


Kristina Löwing, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Små-steg, ett program för att utveckla nya behandlingsprinciper för barn med risk att utveckla cerebral pares”
200 000 kr


Lena Krumlinde Sundholm, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

“Assisting Hand Assessment (AHA) från 8 mån till 100 år; länkning för att skapa en gemensam mätskala”
200 000 kr