Amanda Nyberg

”Utformning och utvärdering av ett våldsförebyggande program för barn med funktionsnedsättning”
200 000 kr


Ylva Fredriksson Kaul

”Tidig perception av rörelse, utveckling och beteende hos förskolebarn som fötts mycket för tidigt”
100 000 kr


Ahmed Amer

”Internationell validering av nya versionerna av Children’s Hands-use Experience Questionnaire (CHEQ)”
150 000 kr