Steven Lucas

”KOMiTID: föräldrarinriktad intervention för barn med avvikande kommunikationsutveckling” 125 000 kr


Gunnar Hägglund

”Analys av barn med cerebral pares behandlade med Intralekal baklofenpump och Selektiv dorsal rhizotomi” 100 000 kr


Martin Björk

”På lika villkor? Hinder och möjligheter till livskvalitet och delaktighet för barn och unga med cerebral pares” 100 000 kr