Johan Lundin Kleberg

”Social uppmärksamhet hos individer med Williams syndrom: en tvärvetenskaplig studie med ögonrörelseteknik” 125 000 kr


Steven Lucas

”KOMiTID: föräldrarinriktad intervention för barn med avvikande kommunikationsutveckling” 125 000 kr


Gunnar Hägglund

”Analys av barn med cerebral pares behandlade med Intralekal baklofenpump och Selektiv dorsal rhizotomi” 100 000 kr


Martin Björk

”På lika villkor? Hinder och möjligheter till livskvalitet och delaktighet för barn och unga med cerebral pares” 100 000 kr


Ann-Marie Öhrvall

”Är Cognetive Orientation to daily Occupational Performance mer effektiv för att öka delaktighet i vardagens aktiviteter”
200 000 kr


Eva Åström

“Långtidseffekter av bisfosfonatbehandling vid Osteogenesis imperfecta (OI) – benhistomorfometrisk studie”
200 000 kr