Meta Nyström Eek

”Att kunna sitta, betydelse för kommunikation och daglig aktivitet hos personer med motorisk funktionsnedsättning”
100 000 kr


Amanda Nyberg

”Utformning och utvärdering av ett våldsförebyggande program för barn med funktionsnedsättning”
200 000 kr


Ylva Fredriksson Kaul

”Tidig perception av rörelse, utveckling och beteende hos förskolebarn som fötts mycket för tidigt”
100 000 kr


Ahmed Amer

”Internationell validering av nya versionerna av Children’s Hands-use Experience Questionnaire (CHEQ)”
150 000 kr


Ann-Marie Öhrvall, FoU Nordost, Danderyd

”Är Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagens aktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn och ungdomar med diagnoserna cerebral pares eller ryggmärgsbråck”
150 000 kr


Ronny Wickström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Optic nerve hypoplasia in children – a population based project for developing a national health care program”
200 000 kr


Eva Weidenhielm Broström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Fysisk aktivitet, livskvalité och förekomst av neuropsykiatrisk problematik hos barn med idiopatisk klumpfot”
150 000 kr


Ferdinand von Walden, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

”Kontrakturutveckling hos barn med cerebral pares – en aktiv process driven av myofibroblaster?”
100 000 kr