Styrelsen

Stiftelsens direktion utses av Socialstyrelsen. Förordnande av direktion för tiden 1 juli 2017 – 30 juni 2020 har meddelats genom beslut den 26 juni 2017.

 

Ledamöter

Carl Leczinsky, ordförande
F d direktör

Hans Forssberg
Professor

Riitta-Leena Karlsson
F d Funktionshinderombudsman

Inge-Britt Lundin
F d förbundsordförande

Agnetha Vikenger
F d förbundsordförande

Leif Näfver
F d direktör

Gunnar Ahlsten
Docent, överläkare

 

Ersättare

Lena Almqvist
Docent

Lena Ericson
Ombudsman

Ulrica Sterky
Vice förbundsordförande

Kim Wickman
Docent, universitetslektor