Styrelsen

Stiftelsens direktion utses av Socialstyrelsen. Förordnande av direktion för tiden 1 juli 2014 – 30 juni 2017 har meddelats genom beslut den 13 juni 2014. Förordnande av ny ersättare fr o m den 1 juli 2015 har meddelats genom beslut från Socialstyrelsen den 15 juni 2015.

 

Ledamöter

Carl Leczinsky, ordförande
F d direktör

Hans Forssberg
Professor

Riitta-Leena Karlsson
Funktionshinderombudsman

Inge-Britt Lundin
F d förbundsordförande

Agnetha Vikenger
F d förbundsordförande

Leif Näfver
Enhetschef

Ingrid Toll
F d rektor

 

Ersättare

Gunnar Ahlsten
Docent, överläkare

Lena Ericson
Ombudsman

Agneta Lindqvist
Förtroendevald HSO

Eva Björck-Åkesson
Professor