Susanne Rex, Skånes Universitetssjukhus

”Tal och motorik: ett bedömningsprotokoll för differentialdiagnostik av verbal dyspraxi och språkstörning på svenska – utveckling och utprovning på typiskt utvecklade barn”