Stiftelsens verksamhet idag

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Stiftelsen arbetar med fyra huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, handikapporganisationer, forskning och utvecklingsarbete samt doktorandanslag. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting och kommun.

Bidragsgivningen till enskilda personer domineras av bidrag till rekreations- och rehabiliteringsresor samt av ekonomisk hjälp för anskaffning av utrustning och hjälpmedel. Inom bidragsområdet handikapporganisationer ges stöd till den del av handikapporganisationernas verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar med funktionshinder.

Merparten av de beviljade bidragen avser stöd till rekreations- och lägervistelser. Stödet till forskning och utvecklingsarbete tar sikte på projekt som ger ökade kunskaper inom områden som rör barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Projekt med tillämpad inriktning välkomnas.

Doktorandanslag är en stödform som funnits sedan 2002. Stödformen som annonseras ut i särskild ordning motsvarar ett fyraårigt forskarutbildningsanslag.

Fyraårigt doktorandanslag

Beslut om utlysning av nya doktorandanslag fattas av direktionen i särskild ordning och kommer att annonseras ut.

0

Om Magna Sunnerdahl

Läs om Magna Sunnerdahl, en gång Stockholms rikaste flicka, som i början av seklet gav den största donationen sedan Alfred Nobel.

Beviljade bidrag

Ann-Marie Öhrvall, FoU Nordost, Danderyd