Ann-Marie Öhrvall, Habiliteringscenter Liljeholmen, Stockholm

”Att göra och bli delaktig – metod för att öka färdigheter i utförande i vardagsaktiviteter och exekutiv förmåga”


Ronny Wickström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Optic nerve hypoplasia in children – a population based project for developing a national health care program”


Birgitta Wennberg, Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt Stöd, StoCKK

”Tidshantering och autonomi i dagliga aktiviteter hos barn och ungdomar med ADHD”


Eva Weidenhielm Broström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

”Fysisk aktivitet, livskvalité och förekomst av neuropsykiatrisk problematik hos barn med idiopatisk klumpfot”


Sara Wallin Ahlström, Falu lasarett, Falun

”Förskolebarns tidsuppfattning. Utformning och prövning av modell för intervention. Pilotstudie”


Ferdinand von Walden, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

”Kontrakturutveckling hos barn med cerebral pares – en aktiv process driven av myofibroblaster?”


Lena Krumlinde Sundholm, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

“Utveckling av en Svensk version av instrumentet Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-CAT)”