Gunilla Thunberg, DART – kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionshinder, Göteborg

“Utvärdering av AKKTIV- AKK- Tidig InterVention- till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter”