Gunilla Thunberg, DART -kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionshinder, Göteborg

”Utvärdering av AKKTIV-AKK- Tidig InterVention- till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter”