Helene Lidström, Kvinno- och barndivisionen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

“Teknikanpassning och stöd för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan – en metod för att underlätta skolgång samt övergång till arbete och fortsatta studier”