Ansök om bidrag

För enskilda
Riktlinjer för bidrag till enskilda
Ansökningsomgången är avslutad.

Centrala funktionshindersorganisationer
Ansökningsblankett
Spara filen på datorn, fyll i den och klicka på Skicka-knappen.

Bidrag till forskning
Ansökningsblankett

Om blanketterna
Ansökningsblanketterna på vår webbplats är i så kallat PDF-format. För att använda dem behöver du ett särskilt tilläggsprogram, exempelvis Adobe Acrobat Reader, på din dator.