Ansök om bidrag

För enskilda
Riktlinjer för bidrag till enskilda
Ansökningsomgången är avslutad.

Centrala funktionshindersorganisationer
Stiftelsen ser f.n. över utformningen av ansökningsblanketten för Centrala funktionshindersorganisationer. En ny version kommer finnas tillgänglig på denna hemsida i maj månad 2018.

Bidrag till forskning
Ansökningsblankett

Om blanketterna
Ansökningsblanketterna på vår webbplats är i så kallat PDF-format. För att använda dem behöver du ett särskilt tilläggsprogram, exempelvis Adobe Acrobat Reader, på din dator.