Ansök om bidrag

För enskilda*

Läs först Riktlinjer för bidrag till enskilda
Ansökningsomgången är avslutad.

Centrala funktionshindersorganisationer
Ansökningsblanketten är under bearbetning och kommer åter till den 1 juni.
Ladda ned filen till din dator, fyll i den och spara den.
(Alternativ 1: Klicka på Skicka-knappen.
Alternativ 2: Bifoga filen i ett vanligt e-postmeddelande. Detta gör att du även kan lägga till ytterligare bilagor.)
Ett särskilt ansökningsförfarande gäller för medlemsföreningar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Ansökan ska vara inlämnad till Sällsynta diagnosers kansli senast 31 augusti,  https://www.sallsyntadiagnoser.se/

Bidrag till forskning*
Ansökningsblankett
FoU-annons_2020
Ansökan om projektbidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april 2020.
OBS! Fr o m 31 mars 2020 ny adress.
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
Hägerstensvägen 253
129 35 Hägersten

*) Sunnerdahls personuppgiftspolicy
Stiftelsen kan komma att samråda om ansökan med annan stiftelse. Inkomna ansökningar registreras. Stiftelsen följer dataskyddsförordningen GDPR som innebär att vi måste ha sökandens samtycke till att få behandla de lämnade uppgifterna och genom att underteckna ansökan medger Du detta.
Läs mer: Personuppgiftspolicy

Om blanketterna/annonserna
Ansökningsblanketterna och annonserna på vår webbplats är i så kallat PDF-format. För att använda dem behöver du ett särskilt tilläggsprogram, exempelvis Adobe Acrobat Reader, på din dator, smarta telefon eller datorplatta.