Film Ansök om bidrag för enskilda

En film som förklarar hur man söker bidrag som enskild hos stiftelsen.