Arbetsterapeut Helene Persson Lidström, Riksregionhabilitering, Folke Bernadottehemmet, Kvinno- och barndivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

”Ökad aktivitet och delaktighet i skola och på fritiden förelever med rörelsehinder; en studie om IT-hjälpmedel.”