Under räkenskapsåret 2014/2015

Under verksamhetsåret 2014/2015 beviljade direktionen nedanstående doktorandanslag

 

Professor Ann-Christin Eliasson för projektet Utveckling och utvärdering av tidig träning för barn med risk att utveckla Cerebral Pares.

Ann-Christin Eliasson är verksam vid Karolinska universitetssjukhuset Stockholm, Handikapp och Habilitering.

 

Professor Mats Granlund för projektet Skolämnet Idrott och hälsa – lärares arbetssätt, betygsättning och elevers självtillit. En jämförelse av elever i behov av särskilt stöd och övriga elever.

Mats Granlund är verksam vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Högskolan Jönköping.