Docent Tatja Hirvikoski för projektet Föräldraskap i familjer med funktionsnedsättning i två generationer

Tatja Hirvikoski är verksam som FoUU-chef för verksamhetsområde Habilitering & Hjälpmedel, SLL samt docent och affilierad forskningsgruppledare vid Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)