Professor Lena Almqvist för projektet Intervention i särskolan för att främja fysisk hälsolitteracitet för barn med funktionsnedsättningar

Lena Almqvist är Fil. Dr, professor i psykologi vid akademin för Hälsa Vård och Välfärd, Mälardalens universitet.