Professor Terje Falck-Ytter för projektet Using child friendly eye tracking technology to assist early assessment of autism spectrum condition

Terje Falck-Ytter är Fil. Dr, professor i psykologi vid Institutionen för Psykologi, Uppsala universitet.