Professor Ulrika Nettelbladt, Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet.

”1. Lexikal förmåga hos flerspråkiga skolbarn i Malmö med språkstörning. 2. Interaktion och högre språkliga förmågor hos skolbarn med pragmatisk språkstörning.”