Forskningsredovisningar

Forskningsredovisningar i populärvetenskaplig form

Ann Alriksson-Schmidt och Gunnar Hägglund
Smärta hos barn och ungdomar med cerebral pares – en populationsbaserad studie

Ann Alriksson-Schmidt, Gunnar Hägglund, Steven Schmidt
The relationship among Factors Associated with Musculoskeletal Pain in the
Lower Extremities in Children and Adolescents with Cerebral Palsy

Anna Persson
Hörsel-, tal-, och språkutveckling hos småbarn som föds med hörselnedsättning

Birgitta Wennberg
Tidshantering och autonomi i dagliga aktiviteter för barn och ungdomar med ADHD

Elena Gutierrez-Farewik
En prediktiv modell för utveckling av sekundära skelettmissbildningar

Eva Broström
Fysisk aktivitet, livskvalitet och förekomst av neuropsykiatrisk problematik hos barn med idiopatisk klumpfot

Ferdinand von Walden
Kontrakturutveckling hos barn med celebral pares – en aktiv process driven av myofibroblaster?

Frida Lygnegård
Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättningar” nr 40/14

Ungdomar med funktionsnedsättningars egna upplevelser av delaktighet i hem- och kompisrelationer

Johan Jarl, Ann Alriksson-Schmidt, Gunnar Hägglund och Lena Westbom
Att leva med cerebral pares och ryggmärgsbråck

Jonas Gillenstrand
Duchennes Muskeldystrofi – en studie om kognitiva och beteenderelaterade funktioner

Karin Bertills, Mats Granlund och Lilly Augustine
Elever i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa – lärares arbetssätt, betygssättning och elevers självtillit

Karin Brocki
Självregleringsförmåga och anknytningskvalitet hos barn med och utan ADHD

Karina Huus
Delaktighet i vardagliga aktiviteter för barn med funktionsnedsättning

Kristina Löwing
Små steg: Ett program för att utveckla nya behandlingsprinciper för barn med risk att utveckla cerebral pares

Lena Krumlinde Sundholm
Populärvetenskaplig rapport av forskningsbidrag 24/16 Assisting Hand Assessment (AHA) från 8 månader till 100 år

Linda Holmström
Interaktiv internetbehandling av handfunktion för barn under ett år som riskerar att utveckla unilateral cerebral pares

Magnus Påhlman
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn med cerebral pares

Maria Prellwitz
Lekens betydelse för barn med funktionsnedsättning

Martina Hedenius
Minnesfunktioner hos barn med dyslexi

Nelli Kalnak
Internetbaserad lästräning för barn med Downs Syndrom

Ronny Wickström
Optikusnervshypoplasi hos barn – en populationsbaserad studie med målet att utveckla ett nationellt vårdprogram

Sara Wallin Ahlström
Utvärdering av modellen Stöd i Tid genom intervention till förskolebarn med funktionsnedsättning, en RCT-studie

Stefanie Prast-Nielsen
Mapping the role of the gut microbiome to the positive effect of the ketogenic diet in children with severe epilepsy

Steven Lucas
Kommunikationssvårigheter: Upptäckt och insatser då barnet är under 2,5 år

KOMiTID – föräldrainriktad intervention för barn med avvikande
kommunikationsutveckling

Susanne Rex
Talstörningar hos barn: Differentialdiagnostik, komorbiditet och intervention

Typisk utveckling av talets motorik och bedömning vid misstänkt motorisk talstörning (taldyspraxi)

Tatja Hirvikoski
Internetförmedlad psykoedukation för ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd: SCOPE

Traci Flynn
Effekt av tidig förstärkning av tal-/språklig utveckling för barn med ensidig benledning hörselnedsättning

Ulrike Claudia Ryll
Tidig prediktion av unilateral CP för barn med asymmetriska hjärnskador